Introductie

Welkom op de internetpagina's van Ons Marieke Kinderopvang.
 
Ons Marieke is een kleinschalig, professioneel en flexibel kindercentrum voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang (BSO) op 2 unieke locaties in Huijbergen.

De dagopvang (16 kindplaatsen) en peuteropvang (8 kindplaatsen) worden verzorgd aan de Staartsestraat 6. De beperkte schaal en het gebalanceerde programma met speelse VVE-activiteiten bieden een optimale omgeving voor de verzorging en ontwikkeling van de kinderen.

De BSO (30 kindplaatsen) is ondergebracht in De SOOS aan de Boomstraat 5a. Deze voormalige gymzaal bij de basisschool is omgebouwd tot een aantrekkelijke opvangruimte waar afwisselende / afgestemde programma’s worden aangeboden maar is ook ruimte voor ontspanning en lekker chillen. Daarnaast vinden ook veel buitenactiviteiten plaats en kan er meegewerkt worden in de kinderboerderij aan de Kloosterdreef.

De voorschoolse opvang en de naschoolse opvang op woensdag- en vrijdagmiddag alsmede dagelijks na 17.45 vindt plaats op de dependance Het Soosje aan de Staartsestraat 6.

Ook kinderen van de basisschool Heilig Hart in Wouwse Plantage kunnen gebruik maken van de BSO in Huijbergen. Wij brengen en halen de kinderen uiteraard naar/van deze school.

Verder biedt Ons Marieke in Huijbergen de keuzemogelijkheid voor overblijven op school o.l.v. vrijwilligers of gebruik van de lunch in het kindercentrum.
Als deelnemer van de Huijbergse Brede School biedt Ons Marieke tevens aansluiting op de activiteiten van locale verenigingen waardoor sluitende dagarrangementen kunnen worden geboden.

De locatie aan de Staartsestraat 6 in Huijbergen is geopend op maandag t/m vrijdag van 6.45 uur tot 19.00 uur.

 

De Volledige brochure is verkrijgbaar in de kindercentra.