Laatste Nieuws

25-11-2017  Op 1 januari 2018 start bij Ons Marieke een peuterklas voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen via de gemeentelijke regeling Peuteropvang subsidie krijgen voor ons speciale peuterarrangement.

1-12-2018  De tarieven voor 2019 zijn bekend. Bij de dagopvang vindt met name a.g.v. de hogere kwaliteitseisen een tariefstijging plaats naar € 7,90. Bij de BSO stijgen de tarieven licht naar € 6,85. Beide tarieven vallen nog ruim binnen het maximale tarief waarover toeslag kan worden verkregen.

Omdat de kinderopvangtoeslag in 2019 fors wordt verhoogd zullen de netto-kosten in een enkel geval licht stijgen maar in de meeste gevallen in 2019 zelfs dalen. U kunt zelf eenvoudig de kinderopvangtoeslag berekenen via de website www.toeslagen.nl. Indien u wenst willen wij ook graag de netto-kosten voor u berekenen.

Ook in 2019 brengen wij  standaard weer slechts 5 uur per dagdeel c.q. 10 uur voor een hele dag in rekening. Ook houden wij standaard rekening met 3 weken (dagopvang) c.q. 4 weken (bso) vakantie per jaar waarvoor u niet hoeft te betalen.  

 10-03-2019  Op 11 december 2018 heeft de GGD een inspectie uitgevoerd bij KC Ons Marieke (dagopvang). Het inspectierapport ligt ter inzage in het kindercentrum en is tevens te raadplegen via de LRK-link op onze links-pagina.

15-03-2019  Op 11 december 2018 heeft de GGD een inspectie uitgevoerd bij BSO De SOOS. Het inspectierapport ligt ter inzage in het kindercentrum en is tevens te raadplegen via de LRK-link op onze links-pagina