Katja en Guus

 

Naam: Katja

Geslacht: vrouwelijk

Ras: Dwergkonijn

Herkomst: Hoogerheide


Naam: Guus

Geslacht: mannelijk

Ras: Dwergkonijn

 Herkomst: Hoogerheide

 

Beschrijving:

De konijnenrassen worden doorgaans onderverdeeld in vijf categorieen:

dwerg, klein, middelgroot, groot en rassen met een bijzondere haarstructuur.

 

Konijnen zijn groepsdieren bij uitstek. Maar konijnen zijn ook individuen die elkaar goed kunnen liggen of juist helemaal niet. En ze zijn territoriaal ingesteld: nieuwkomers zien ze als indringers.
Elk konijn moet gezelschap hebben van minstens één ander konijn. Ras en afmeting spelen daarbij geen rol: een Vlaamse reus kan de beste maatjes worden met een hangoordwergje Een groep is voor konijnen de natuurlijke samenlevingsvorm, die bestaat uit twee tot vijf voedsters en één tot drie rammelaars.

Toosje

Toosje 

 Naam: Toosje

Geslacht: vrouwelijk

Ras: Gevlekt konijn

Herkomst: Nederland


Beschrijving:

Konijnen behoren tot de haasachtigen waartoe nog zo’n 40 andere diersoorten behoren. Een konijn kan goed knagen, maar is toch geen knaagdier. Ze hebben allemaal scherpe voortanden (snijtanden) in de bovenkaak, met daarachter stift tanden die altijd blijven doorgroeien. Een mannetjeskonijn heet een rammelaar, een vrouwtje een voedster.

konijnen, werden deze door de monniken apart gehouden en er werd mee gefokt. Dit is het begin van het houden van het konijn als huisdier. konijnen zijn over het algemeen rustige, niet agressieve dieren, elk konijn heeft zijn eigen temperament en is kindvriendelijk.

 

Wist je dat:

  • In het wild leven konijnen onder de grond, in holen. Deze holen hebben altijd 2 uitgangen zodat konijnen altijd kunnen vluchten bij gevaar.
  • De tanden van een konijn groeien wel 1 tot 2 mm per dag
  • Konijnen zijn geen knaagdieren, maar haasachtigen
  • Hooi is erg belangrijk voor een konijn, konijnen mogen dit onbeperkt hebben, hooi is heel goed voor de konijnendarmen.
  • Een jong konijn word ook wel lamprei genoemd.