Welkom bij kinderboerderij Ons Marieke

Kinderboerderij Ons Marieke is opgericht om kinderen tijdens hun belangrijkste ontwikkelingsfase dichter bij de natuur te brengen en daar op een verantwoorde manier mee leren om te gaan.

Zo maken de kinderen van dagopvang Ons Marieke (ook op het terrein gehuisvest) op jonge leeftijd kennis met verschillende diersoorten, overwinnen ze hun eventuele angst voor dieren en creeren zij een band met dieren waardoor waardering en respect voor dieren ontstaat (ontwikkelingsaspect).

De kinderen van de BSO die het leuk vinden met dieren om te gaan en/of een bijzondere belangstelling hebben ontwikkeld voor de natuur, mogen meehelpen bij de verzorging van de dieren en kunnen lid worden van de BeestEnBoel Club. Voor deze club wordt maandelijks een activiteit georganiseerd die te maken heeft met dieren of de natuur, binnen of buiten de kinderboerderij. Ook kinderen van buiten de opvang kunnen lid worden van deze club (belevings- en ontspanningsaspect).

Daarnaast hebben alle andere kinderen en hun houders vrij toegang tot de kinderboerderij (recreatief aspect) en kunnen scholen en andere instellingen tegen een geringe vergoeding gebruik maken van diverse arrangementen (educatief aspect).

Verder kunnen, met of zonder ondersteuning, verjaardagsfeestjes of andere partijtjes worden gehouden op het terrein.

Wij wensen u veel plezier en inspiratie toe met een verder bezoek aan deze site of op lokatie.

Beheerders en medewerkers

Kinderboerderij Ons Marieke

Staartsestraat 4 (ingang Kloosterdreef)

4635 BB Huijbergen   

 Tel 06-38307075